MAALTIJD & SAMENKOMST

Elke zaterdag komen we vanaf 17 uur samen om gezellig met elkaar te eten en te genieten van elkaars gezelschap. Als één familie, door Gods Geest aan elkaar verbonden, vieren we ons samenzijn en onze eenheid in Hem.

Omdat het praktisch moeilijk in te schatten is hoeveel mensen er aanwezig gaan zijn, vragen we aan iedereen om wat mee te brengen om te eten. We voorzien telkens wel een extra portie, just in case.

Doorheen de ganse Bijbel zien we het belang van de maaltijd samen. Relaties worden opgebouwd, bevestigd en versterkt aan tafel.

In het Oude Testament wordt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde vaak weergegeven als een goddelijk banket! Het is duidelijk dat God wil dat we genieten van al Zijn voorzieningen en dat we in dankbaarheid samen komen, met Hem centraal aan de tafel.

Tevens houden we Avondmaal, gevolgd door gebed en/of aanbidding en/of Bijbelstudie. We stellen ons afhankelijk van de Heilige Geest met betrekking tot de verdere invulling van de avond.