Visie en waarden

Liefde, genade en eenheid vormen de grondslag van onze gemeenschap. Jezus is niet gekomen om een religie te stichten, maar om de relatie tussen God en de mensen te herstellen. God wil met ons een relatie en Hij gaf ons elkaar zodat we samen naar Hem toe kunnen groeien om elkaar te bemoedigen. Samen lachen, samen huilen!

We willen mensen helpen in hun wandel met God en hen laten ontdekken wat het betekent om één familie te zijn. Vreugdevol en oprecht elkaar de ruimte geven om te groeien. Groeien in geloof en in onderlinge gemeenschap.

Ondanks dat we een nieuwe gemeenschap zijn, is ons geloof niet nieuw. We zijn trouw aan de leer van Jezus, Hij is de grondlegger en de voltooier van ons geloof.

BIJBEL

Gods Woord – waarheid – leidraad

De Bijbel, het geschreven Woord van God, staat centraal in ons leven. We willen leren om de Bijbelse principes toe te passen in ons dagelijks leven.

AFHANKELIJK

Open handen – gebed – vertrouwen

We kunnen het niet alleen! We hebben Jezus en de Heilige Geest nodig. Daarom nemen we dagelijks de tijd om te bidden. We willen leren om te vertrouwen, te ontvangen en bovenal een echte en intieme relatie met God.

AUTHENTIEK

Geen maskers – echtheid – eerlijkheid

We willen leren om onszelf en anderen te zien zoals God ons ziet: vanuit een hart vol liefde en zonder veroordeling! Je wordt aanvaard zoals je bent. We doen ons niet beter voor dan we werkelijk zijn.

DIENEN

Eenvoud – vrijgevigheid – delen

We willen dienen net zoals Jezus en vrijgevig zijn ten opzichte van anderen. Of het nu gaat om eten, spullen, aandacht, hulp of gebed. En dat zonder iets terug te verwachten in welke vorm dan ook.

EENHEID

Liefde – respect – verscheidenheid

Samen met allen die Jezus volgen vormen we het levende Lichaam van Christus. We verlangen er naar dat deze eenheid zich uit in liefde doorheen onze verscheidenheid!

DISCIPELSCHAP

Opdracht – onderwijs – doop

Jezus gaf ons als opdracht om over Hem te vertellen en discipelen te maken, om de mensen te leren zoals Hem te leven en zij die voor Hem kiezen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

PLEZIER

Genieten – grapje – humor

Leven met Jezus is niet saai en bekrompen, maar vol met uitdagingen en plezier! God gunt ons dat wij blij zijn met elkaar en met alles wat Hij ons geeft. Hij gaf ons een Geest van volheid en vreugde!

WAARHEID

Nieuw verbond – genade – liefde

Alles draait om liefde en genade. In het Oude Testament lezen we dat de mens de wet niet uit zichzelf kon vervullen. God gaf ons door Jezus’ offer aan het Kruis een nieuw en beter verbond: het verbond van genade. De wet uit het Oude Testament is vervuld in het nieuwe verbond. In deze waarheid willen we leven.