Jezus… God met ons

Jezus Christus noemt zichzelf allereerst de weg. Kan je je een land voorstellen zonder wegen? Hoe moeilijk zou het zijn om je een weg te boren door, rond en over alle hindernissen? Hoeveel tijd zou het kosten om een netwerk van wegen aan te leggen?

Jezus zegt ons echter dat de weg al klaargemaakt is voor ons, want Hij is de weg. Met andere woorden: onze bestemming ligt vast. En op die prachtige, verbazingwekkende weg naar onze bestemming, vinden we hoop, geloof, trouw, liefde, verdraagzaamheid, vreugde zonder einde, genade, vergevingsgezindheid en ga zo maar door. Op die weg wandelen we in relatie met onze hemelse Vader, die Jezus naar de aarde zond als een offer voor onze zonden. Op die weg ontdekken we een God die zichzelf liefde noemt en hoe wijzelf die liefde kunnen uitdragen.

Jezus Christus kwam om te tonen wie onze Papa is en Hij liet zien dat het Gods wil is dat iedereen gered zou zijn, dat iedereen gezond zou zijn, dat iedereen in vrede zou leven. Hij bracht hoop, genezing en een ongeziene liefde voor iedereen. Hij diende en gaf Zichzelf volledig, tot aan zijn dood aan het kruis. Door Hem zijn de zonden van de wereld vergeven en ziet God Zijn kinderen nu als heilig.

Jezus noemde zichzelf het leven. Jezus kwam werkelijk om ons leven te brengen. Om af te rekenen met de dingen die ons leven bederven en om tevens een einde te maken aan schuldgevoelens en gevoelens van minderwaardigheid. Dingen die ons van leven beroven. Hij kwam om leven te geven in al zijn vrijheid en volheid. Toen zonde in de wereld kwam, kwam er dood en verderf in de wereld. Op basis van de overtreding van Adam en Eva, stierven zij geestelijk. Hierdoor was de relatie met God verstoord. Toen God Jezus naar de aarde stuurde, bracht Hij zelf het offer dat nodig was om de relatie te herstellen.

Het leven van Jezus verfilmd

Het evangelie volgens Johannes

Het evangelie volgens Lucas

Wie is Jezus voor mij?