JEZUS… GOD MET ONS

Jezus Christus noemt zichzelf allereerst de weg. Kan je je een land voorstellen zonder wegen? Hoe moeilijk zou het zijn om je een weg te boren door, rond en over alle hindernissen? Hoeveel tijd zou het kosten om een netwerk van wegen aan te leggen?

Jezus zegt ons echter dat de weg al klaargemaakt is voor ons, want Hij is de weg. Als we Hem volgen, dan ligt onze bestemming vast. En op die prachtige, verbazingwekkende weg vinden we hoop, geloof, trouw, liefde, verdraagzaamheid, vreugde zonder einde, genade, vergevingsgezindheid en ga zo maar door. Op die weg wandelen we, door de Heilige Geest, in relatie met onze hemelse Vader, die Jezus naar de aarde zond als een offer voor onze zonden. Op die weg ontdekken we een God die zichzelf liefde noemt en hoe wijzelf die liefde kunnen uitdragen.

Jezus Christus noemt zichzelf ook de waarheid. In de Westerse wereld van vandaag wordt er vaak gezegd dat ‘ieder zijn waarheid’ heeft en dat het op die manier allemaal wel goed is. Er wordt dan aangehaald dat dit respectvol is. Maar als er maar één waarheid is, dan zijn de rest leugens. Het Christendom heeft de wereld zodanig getransformeerd, dat het wel duidelijk is dat er een grote kracht mee gepaard gaat. De tijd werd opnieuw gestart door die ene man: Jezus Christus. Kan die man gewoon een man geweest zijn? Of was Hij effectief God op aarde die de wereld met zichzelf verzoende? C.S. Lewis zei het volgende: ‘Het Christendom is onbelangrijk als het niet waar is. Als het wél waar is, is het oneindig belangrijk. Het enige wat het niet kan zijn, is een beetje belangrijk.

Jezus Christus kwam om te tonen wie de Vader is en Hij liet zien dat het Gods wil is dat iedereen gered zou zijn, dat iedereen gezond zou zijn, dat iedereen in vrede zou leven. Hij bracht hoop, genezing en een ongeziene liefde voor iedereen. Hij diende en gaf Zichzelf volledig, tot aan zijn dood aan het kruis. Door Hem zijn de zonden van de wereld vergeven en ziet God Zijn kinderen nu als heilig.

Jezus noemde zichzelf ook het leven. Jezus kwam om af te rekenen met de dingen die ons leven bederven en om tevens een einde te maken aan schuldgevoelens en gevoelens van minderwaardigheid. Dingen die ons van leven beroven.

Hij kwam om leven te geven in al zijn volheid. Toen zonde in de wereld kwam, kwam er dood en verderf in de wereld. Op basis van de overtreding van Adam en Eva, stierven zij geestelijk. Hierdoor was de relatie met God verstoord. Toen God Jezus naar de aarde stuurde, bracht Hij zelf het offer dat nodig was om de relatie te herstellen. Na Zijn dood, stuurde Jezus de Heilige Geest naar alle gelovigen. Een trooster, helper en vriend. Iemand die zou helpen om van Jezus en de waarheid te getuigen. De volgelingen van Jezus, de kinderen van God, zijn dan ook Gods tempel. En in deze tempel woont God in al Zijn volheid. Door deze tempel, zijn internationale kerk, praat Hij tot op de dag van vandaag met de mensen.

Het leven van Jezus verfilmd

Het evangelie volgens Johannes

Het evangelie volgens Lucas

Wie is Jezus voor mij?