Heilige Geest… God in ons

De Heilige Geest is de Geest van God. Hij onderscheidt zich van God de Vader en God de Zoon. Vader, Zoon en Geest, zijn één God. De Heilige Geest bemoedigt, ondersteunt, troost, getuigt, overtuigt, onderwijst, beoordeelt, bidt… Als Persoon kan Hij bedroefd worden, als kracht kan Hij uitgedoofd worden, Hij doorzoekt de diepe dingen van God, Hij zendt dienstknechten van God uit…

Alle dingen die God doet, zijn uit de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. In alle werken van God zijn alle drie de Goddelijke Personen betrokken, maar zoals de Vader voorop staat bij het scheppingswerk en de Zoon bij het verlossingswerk, zo staat de Geest voorop bij het werk in de mens: de Geest wederbaart, maakt levend, vernieuwt, rechtvaardigt, heiligt…

Jezus zelf zei ons dat het beter zou zijn voor iedereen dat Hij zou weggaan, zodat de Heilige Geest zou kunnen komen. De apostelen zullen wel verbaasd opgekeken hebben toen Hij dat zei. Hoe kon het immers beter zijn dan oog-in-oog te staan met Jezus, God met ons? Jezus, de Zoon van God die gelijk aan God is, zei dat de Heilige Geest zou komen om ons kracht te geven, om te overtuigen van zonde, om te tonen dat God rechtvaardig is en om te laten zien dat God rechtspreekt, want Hij heeft de heerser van de wereld, Satan, verslagen en veroordeeld.

We hebben dus de Heilige Geest nodig om in Gods waarheid te kunnen wandelen en handelen. We hebben de Geest nodig om te getuigen van de waarheid en om te kunnen leven in liefde naar God en elkaar toe.

Jezus zei dat we opnieuw moeten geboren worden uit water en bloed.

Hij gaf aan dat we ons moeten laten dopen in water, om onze beslissing om ons te bekeren kracht bij te zetten. Het is een besluit van onze wil om God te volgen.

Vervolgens gaf Hij aan dat we een Geestelijke doop moeten ontvangen; de Geest van God moet in ons Zijn tempel maken. Als we in Jezus geloven, dan komt de Heilige Geest in ons wonen en die bekrachtigt ons om te leven zoals Jezus.

We ontvangen op dat moment een nieuwe, Geestelijke natuur als het ware. Vanuit die nieuwe identiteit kunnen we ons oude leven afleggen en ons denken vernieuwen, zodat alles kan gereinigd en geheiligd kan worden.

Geloof je dat Jezus voor jouw zonden gestorven is en dat Hij opgestaan is uit de dood? Wil je Hem tot jouw Heer en Meester maken en in de armen van jouw liefdevolle Vader rennen? Je kunt de Heilige Geest vragen om in jou te komen wonen, zodat je door Zijn kracht kunt leven, in volledige vrijheid! (van angsten, depressie, verslaving, zelfgerichtheid, woede, trauma…)