God… onze hemelse Papa

Je kent God misschien niet, maar Hij weet alles over je! God weet wanneer je zit en weer opstaat. Alles wat je doet is bij Hem bekend, zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Je bent gemaakt naar Zijn evenbeeld. In God leef je, beweeg je en is je bestaan.

Je bent uit God voortgekomen. Voordat je verwekt werd, kende Hij je al. Nog voordat God de wereld maakte, koos Hij je al uit. Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Zijn boek. Je bent geen vergissing! God bepaalde je geboorte en waar je zou leven. Je bent prachtig gemaakt want het is Hij die je gemaakt heeft in de buik van je moeder. Hij verwelkomde je op de dag dat je geboren werd.

Hij is niet ver weg en kwaad want God is de volmaakte liefde. Zijn verlangen is om je te overladen met Zijn liefde, gewoon omdat God je Vader is en jij Zijn kind bent. Hij geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen geven want Hij is de perfecte Vader.

Al het goede dat je ontvangt komt uit Gods hand. Hij geeft je wat je nodig hebt. Zijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest want Hij houdt van je met een eeuwigdurende liefde.

God denkt ontelbaar veel aan je en Hij zingt een lied van blijdschap over je. Hij zal niet stoppen met het goede voor je te doen want je bent Zijn kostbare bezit. Met Zijn hele hart en ziel verlangt Hij er naar om je te bevestigen en Hij wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien.

Als je God met je hele hart zoekt, zal je Hem vinden. Verheug je in Hem en Hij zal je al de verlangens van je hart geven want Hij heeft die verlangens in je gelegd. God kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen.

God is diegene die je het meest aanmoedigt en Hij is ook de Vader die je troost in al je verdriet. Als je terneergeslagen bent, is Hij dicht bij je. Zoals een herder een lam draagt, zo draagt God je dicht bij Zijn hart. Op een dag zal Hij elke traan van je ogen afwissen en Hij zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden wegnemen.

God is je Vader en Hij houdt net zoveel van jou als van Zijn Zoon Jezus want in Jezus heeft Hij Zijn liefde voor jou laten zien. Jezus is het exacte evenbeeld van God. Hij kwam om te laten zien dat God aan jouw kant staat en je te vertellen dat God niet meer naar je zonden kijkt.

Jezus stierf zodat wij weer bij God kunnen komen. Zijn dood was de ultieme uiting van Gods liefde voor jou. God gaf ons Jezus, zodat Hij jouw liefde misschien zou winnen. En niets zal je ooit nog scheiden van Gods liefde. Kom thuis en God geeft het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Hij is altijd Vader geweest en Hij zal altijd Vader blijven.