Disclaimer

Deze website is een initiatief van de vzw Huiskerk The Yielded. In onderstaande voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden. Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden en op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring en ons cookiebeleid.

De informatie die u op deze website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld door de vzw Huiskerk The Yielded en wordt u gratis aangeboden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het intellectueel eigendom berust bij de vzw Huiskerk The Yielded. U mag de informatie op deze website, met inbegrip van het design, het logo, de teksten, het beeldmateriaal,… e.d. niet kopiëren, reproduceren, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de vzw Huiskerk The Yielded.

De Bijbelteksten op deze website zijn ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021. Het beeldmateriaal werd aangekocht via Lightstock.

De vzw Huiskerk The Yielded levert u echter geen garantie dat de informatie op deze website altijd volledig en juist is. Indien u fouten op de website van de vzw Huiskerk The Yielded aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt. Dit kan per e-mail op het adres webmaster@theyielded.org. De vzw Huiskerk The Yielded kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door eventuele foutieve informatie op de website.

De informatie op deze website wordt af en toe bijgewerkt. Dat kan betekenen dat er ook wijzigingen kunnen plaatsvinden in de inhoud van deze disclaimer. Mocht er iets wijzigen, dan vindt u altijd de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De vzw Huiskerk The Yielded verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

— Versie van 03/01/2022.