SAMEN OP WEG

Op woensdagavond komen we om 20u samen om ons in God te verdiepen. We beloven niet exact op tijd te starten of te eindigen want God heeft geen strak schema.

De bedoeling is om samen te lezen, dit kan uit de Bijbel zijn of uit andere geïnspireerde bronnen, en van elkaar te leren. We zoeken naar persoonlijke openbaring over de studie en laten God doorheen de weken die volgen tot ons persoonlijk praten.

De studie wordt telkens door iemand van de groep voorbereid, waarna we samen wat stille tijd bij God nemen om Hem er bij te betrekken. De inzichten en/of indrukken die we op dat moment ontvangen, delen we met elkaar, tot opbouw van de groep.

Voorafgaand aan de studie en nadien is er ruimte voor aanbidding en gebed. We proberen te luisteren naar Gods Geest wat betreft de invulling van de avond, hoewel we zeker de studie laten doorgaan.

Omwille van organisatorische redenen vragen we je om ons een seintje te geven als je langskomt.

Je bent van harte welkom!