Een gezegend en vrolijk paasfeest!

Een gezegend en vrolijk paasfeest!

Jezus leeft! De Heer is waarlijk opgestaan! Hallelujah! Opgestaan zodat we met Hem kunnen leven in een eeuwig stralend licht! Het graf is leeg. De dood is overwonnen. Er is hoop voor de wereld. God is met ons!

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft.’ — Matteüs 28:5-6 (NBV21)

We wensen je een gezegend en vrolijk paasfeest!

— Frédéric & Wendy