Bid voor vrede en gerechtigheid in Oekraïne 🙏

Laten we samen in onze binnenkamer God zoeken en bidden voor vrede, uitkomst en redding 🙏
Moge God Oekraïne en zijn mensen beschermen tegen het geweld.
Moge God het hart van de geweldenaars bekeren.

“Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.” — Johannes 14:27 (NBV21)