Hallelujah! He is Risen!

Hallelujah! He is Risen!

Jezus leeft! De Heer is waarlijk opgestaan! Hallelujah!

Opgestaan zodat we met Hem kunnen leven in eeuwig stralend licht!

Het graf is leeg. De dood is overwonnen. Er is hoop voor de wereld. God is met ons!

We wensen je een gezegend en vrolijk paasfeest!

In Gods liefde met u verbonden.