Wie ben ik?

Wie ben ik?

‘Wie ben ik?’ is misschien een van de boeiendste vragen die we onszelf kunnen stellen.

Het antwoord onthult veel over wat we geloven en wat niet. Het geeft aan in welke mate we wandelen in Jezus’ waarheid en genade. Het antwoord toont ons in welke mate we geestelijk of vleselijk (vreselijk) denken over wie we zijn. Welke spiegel houden we omhoog?

Diversiteit op identiteit

Sommigen zullen spontaan aangeven dat ze ‘een zondaar gered door genade zijn’. Anderen zullen aangeven dat ze wel weten dat ze een nieuwe schepping zijn, maar dat ze nog ver zijn van hoe ze moeten zijn. Nog anderen zullen beweren dat ze altijd dezelfde zullen zijn, Jezus of niet. ‘Het is mijn karakter, mijn achtergrond, mijn land.’

Iedereen heeft zijn eigen idee over identiteit. Maar laat ons even kijken naar wat God zegt over ons; Hij noemt ons een nieuwe schepping, een koninklijk priesterschap, zonen en dochters, Zijn toekomstige bruid, Zijn geliefde, heilig en rein, volmaakt en aanvaard.

Iemand die Gods waarheid vandaag de dag proclameert, zou vrij gemakkelijk als hoogmoedig kunnen aanzien worden. Maar de waarheid is de waarheid en God heeft besloten wie we zijn. Onszelf zien als iets anders, is jezelf tot God maken en geloven in een leugen, ook al is het vermomd als nederigheid.

Natuurlijk is het niet moeilijk te begrijpen waar het misverstand rond onze identiteit vandaan komt. Hoe is het immers mogelijk dat er nog zonde (hoe klein die ook mag lijken) te bespeuren is in het leven van een heilige?

Maar in de Bijbel staat het goed uitgelegd. We hebben immers een lichaam, een ziel en een geest. Die laatste is volledig vernieuwd! Onze oude geest is gestorven, samen met Jezus, aan het kruis. De nieuwe is opgestaan, met Jezus en is volledig en 100% puur, heilig en rein.

Doorheen het nieuwe testament wordt er vaak over identiteit gepraat en het is duidelijk dat er dan telkens gepraat wordt over de geest, niet over het lichaam of de ziel. Het is erg duidelijk dat het lichaam en de ziel bewerkt moeten worden, om net zo heilig te zijn als de geest in ons.

Elke nieuwe boom moet groeien en verankeren, alvorens hij vrucht kan dragen.

Wankel fundament

Een probleem dat vaak voorkomt, is dat Christenen hun identiteit laten samenhangen met hun vruchten. Zijn ze goed bezig die maand? Dan zeggen ze dat ze wel heilig zijn. Zijn ze ‘niet goed bezig’? Dan zeggen ze dat ze zondaars zijn en alleen maar kunnen hopen dat het ophoudt op een dag. Een erg wankel geloof en een wankel fundament om op te bouwen!

Maar wie bepaalt of de oogst geslaagd is? Is het de boom die de vruchten draagt? Of is het de landbouwer die de boom gepland heeft?

Elke nieuwe boom moet groeien en verankeren, alvorens hij vrucht kan dragen. De landbouwer gaat de boom niet omhakken als hij nog geen vruchten draagt! Hij gaat de boom alle tijd geven om te groeien en diepe wortels te krijgen. Om zich te verankeren in het veld dat hij voorzien heeft, op de plaats die landbouwer uitgekozen heeft voor die boom.

In Psalm 1 staat dat de mensen die Gods wil doen en verlangen naar Zijn wetten en erover nadenken, dag en nacht, zullen zijn als een boom die naast een rivier gepland werd. Hij draagt vrucht ‘op zijn tijd’ en zijn bladeren verwelken nooit. Die mens zal slagen in alles wat hij of zij onderneemt.

Waarom zal die mens slagen in alles wat hij of zij onderneemt? Omdat hij/zij weet wat de waarheid is over zichzelf. Iemand die uren met God doorbrengt, in relatie, weet wie hij/zij is. En zijn/haar geloof, brengt vruchten voort.

Als we beseffen wie we zijn, zullen we leven zoals we zijn, want zoals een man denkt, zo is hij.

Lichaam, ziel & geest

De Bijbel zegt ons dat we een lichaam, ziel en een geest hebben. Die laatste, de geest, is volledig vernieuwd. Op het moment dat we Jezus aannamen, is onze oude geest als het ware mee gestorven aan het kruis en kregen we een nieuwe geest. Zijn Geest! God is heilig, rein, aanvaard, puur, liefdevol, vredevol, genadig…

Doorheen het nieuwe testament wordt er vaak gesproken over onze identiteit, en telkens merken we dat het gaat over onze geest. De Geest in ons, is wie we werkelijk zijn. Het is niet langer ik die leef, maar Christus leeft in mij!
Als we beseffen wie we zijn, zullen we leven zoals we zijn, want zoals een man denkt, zo is hij.

Denk je dat je heilig, rein, geliefd bent, bergen kunt verzetten, liefde kunt laten overstromen? Je zult de vruchten van je geloof zien in je leven! Je zult verlangen naar intimiteit met God, want je voelt je niet aangeklaagd!

Richt je op Jezus

Het geloof in Gods waarheid, doet alles ontkiemen in ons leven. Het doet de zonde afsterven. Het richt zijn focus op alle dingen van boven en niet op die van beneden. Heb je zonde in je leven? Kijk naar boven, waar Christus aan de rechterkant van de Vader zit. Richt je hart op Hem, richt je gedachten op Hem, want je oude ik is gestorven aan het kruis en je leven is nu met Christus verborgen in God. De weg naar succes in Bijbelse zin, is de weg van het geloof in wat de Vader over jou zegt.

Hoe heerlijk is het om ons elke morgen te bedenken wat God over ons zegt? Om ons elke morgen bewust te worden van wie we zijn in Hem? Om onze wapenuitrusting aan te trekken, volledig klaar voor de strijd? Om Hem te zoeken! De strijd rond ‘wie we zijn’ is onze allergrootste strijd hier op aarde, en die kan enkel gewonnen worden door overgave aan God en Zijn waarheid.

In de intimiteit met God, leren we onszelf en Hem kennen. In de intimiteit leert God ons hoe te leven vanuit de Geest, vanuit de waarheid, met de ogen altijd op Hem gericht. Daar leert Hij ons om niet naar onze emoties te kijken om ons te vertellen wie we zijn. Daar leert Hij ons om niet naar onze vruchten te kijken om onze waarde te bepalen. Daar leert Hij ons onze gedachten volledig in lijn te brengen met Zijn wil in ons leven.

Het dagelijkse proces van ‘sterven aan het oude’ en ‘leven vanuit het nieuwe’ is uitdagend en spannend, pijnlijk en heerlijk, bekrachtigend en verfrissend.

Conclusie

  • Laten we samen Zijn wil zoeken, van ’s morgens tot ’s avonds! We zijn Zijn kinderen, Zijn stem hier op aarde, Zijn hoop, Zijn trots, Zijn parels.
  • Laten we niet kijken naar wat we niet of net wel zien rondom ons, maar kijken naar wat Hij voor ons heeft klaarliggen.
  • Laten we niet zien wat onze zintuigen ons vertellen of onze omstandigheden, maar laat ons kijken wat God vertelt. Laten we niet kijken naar ons falen of onze overwinningen, want dan worden we onze eigen God en rechter.
  • Laten we naar Hem kijken en wat Hij ons vertelt, altijd.
  • Laten we uitkijken naar de mensen die we bij God gaan brengen, door onze getuigenis. Laten we onszelf niet kleiner maken dan we zijn. Laten we elkaar bemoedigen en niet met de vingen wijzen, want wie wordt daar blij van?
  • Laten we vast staan in wie we zijn. We zijn overwinnaars, heiligen, kinderen, priesters en heersers!

Referenties

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. — 2 Korinthiërs 5:17

 

…Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. — Johannes 3:3

 

…Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet, dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? — Romeinen 6:2-3

 

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. — Johannes 8:23

 

…Want hoewel we nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. — 1 Johannes 4:17

 

Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met Hem één geest. — 1 Korinthiërs 6:17

 

…En dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. — Efeziërs 4:24

 

Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is… — Romeinen 6:5-6

 

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. — Romeinen 12:2

 

Zoals een mens denkt, zo is hij. — Spreuken 4:23

 

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. — 2 Korinthiërs 3:18

 

Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn; in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. — Efeziërs 2:10

 

God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden. — 2 Korinthiërs 5:21