He is Risen!

He is Risen!

De Heer is waarlijk opgestaan!

Hij leeft!
Jezus is waarlijk opgestaan!
Het graf is leeg.
De dood is overwonnen.
Er is leven na de dood.
Er is hoop voor de wereld.
En Jezus is vandaag bij je!

Hallelujah!

We wensen je een gezegend paasfeest!

— The Yielded