Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus werd onschuldig ter dood veroordeeld. Hij stierf na een lange lijdensweg aan een houten kruis. De profeet Jesaja had het al voorzegd.

In Jesaja 53:3-7 staat: “Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.

Alles wat wij verdienden, heeft Jezus op zich genomen en alles wat Jezus verdiende, is nu voor ons beschikbaar. Jezus was zonder zonde maar Hij heeft zich één met de zonde gemaakt voor ons… voor jou en mij.

Jezus werd gestraft, zodat wij vergeven konden worden. Hij stierf onze dood, zodat wij Zijn leven konden ontvangen. Jezus werd gewond, zodat wij genezen konden worden. Hij doorstond onze afwijzing, zodat wij Zijn acceptatie door de Vader konden ontvangen. Jezus doorstond onze armoede, zodat wij in Zijn overvloed konden delen. Hij droeg onze schande, zodat wij konden delen in Zijn glorie. Jezus werd tot een vloek gemaakt, zodat wij Zijn zegen konden ontvangen.

Het lijstje is niet compleet want er zijn nog meer aspecten in ons leven dat Jezus op zich heeft genomen. Het zijn allemaal onderdelen van de enorme rijkdom dat God voor ons beschikbaar heeft gemaakt.

Wat moet je doen om die ruil te ontvangen? Niets… gewoon geloven en ontvangen want Gods genade is een onverdiende gunst. Het is volledig gratis want Jezus betaalde de prijs door Zijn offer aan het kruis.

Wat een genade!